Epistola lui Pavel către Filimon

Capitolul 1

1. Pavel, întemnițat* al lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul** nostru de lucru,
*Efes. 3:1; Efes. 4:1; 2Tim. 1:8; Filim. 1:9. **Filip. 2:25
2. către sora Apfia și către Arhip*, tovarășul nostru** de luptă, și către biserica din casa ta:
*Col. 4:17. **Filip. 2:25. Rom. 16:5; 1Cor. 16:19
3. Har* și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
*Efes. 1:2
4. Mulțumesc* totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
*Efes. 1:16; 1Tes. 1:2; 2Tes. 1:3
5. pentru că am auzit* despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.
*Efes. 1:15; Col. 1:4
6. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală* tot binele ce se face între noi în Hristos.
*Filip. 1:9, 11
7. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate* prin tine.
*2Cor. 7:13; 2Tim. 1:16; Filim. 1:20
8. De aceea, măcar că* am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci,
*1Tes. 2:6
9. vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel; iar* acum întemnițat pentru Hristos Isus.
*Filim. 1:1
10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut* în lanțurile mele: pentru Onisima**,
aAdică: Folositor
*Col. 4:9. **1Cor. 4:15; Gal. 4:19
11. care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie.
12. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13. Aș fi dorit să-l țin la mine ca* să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie.
*1Cor. 16:17; Filip. 2:30
14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca* binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
*2Cor. 9:7
15. Poate* că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie,
*Gen. 45:5, 8
16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate* preaiubit, mai ales de mine, și** cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
*Mat. 23:8; 1Tim. 6:2. **Col. 3:22
17. Dacă mă socotești, dar, ca prieten* al tău, primește-l ca pe mine însumi.
*2Cor. 8:23
18. Și, dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19. Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie.
20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi* inima în Hristos!
*Filim. 1:7
21. Ți-am scris bizuit* pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic.
*2Cor. 7:16
22. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde* să vă fiu dăruit, datorită** rugăciunilor voastre.
*Filip. 1:25; Filip. 2:24. **2Cor. 1:11
23. Epafra*, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;
*Col. 1:7; Col. 4:12
24. tot așa și Marcu*, Aristarh**, Dima, Luca††, tovarășii mei de lucru.
*Fap. 12:12, 25. **Fap. 19:29; Fap. 27:2; Col. 4:10. 2Tim. 4:11. ††2Tim. 4:11
25. Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
*2Tim. 4:22