A doua epistolă a lui Ioan

Capitolul 1

1. Prezbiterula, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe* care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul**
aSau: bătrânul
*2Ioan 1:3; 1Ioan 3:18; 3Ioan 1:1. **Ioan 8:32; Gal. 2:5, 14; Gal. 3:1; Gal. 5:7; Col. 1:5; 2Tes. 2:13; 1Tim. 2:4; Evr. 10:26
2. pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac:
3. Harul, îndurarea și pacea să fie* cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr** și în dragoste!
*1Tim. 1:2. **2Ioan 1:1
4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând* în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
*3Ioan 1:3
5. Și acum, te rog, Doamnă, nu* ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să** ne iubim unii pe alții!
*1Ioan 2:7, 8; 1Ioan 3:11. **Ioan 13:34; Ioan 1:15, 12; Efes. 5:2; 1Pet. 4:8; 1Ioan 3:23
6. Și dragostea stă* în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum** ați auzit de la început.
*Ioan 14:15, 21; Ioan 15:10; Ioan 2:5; Ioan 5:3. **1Ioan 2:24
7. Căci în lume s-au răspândit mulți* amăgitori, care** nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!
*1Ioan 4:1. **1Ioan 4:2, 3. 1Ioan 2:22; 1Ioan 4:3
8. Păziți-vă* bine să** nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină.
*Mar. 13:9. **Gal. 3:4; Evr. 10:32, 35
9. Oricine* o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul.
*1Ioan 2:23
10. Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i* ziceți: „Bun venit!”
*Rom. 16:17; 1Cor. 5:11; 1Cor. 16:22; Gal. 1:8, 9; 2Tim. 3:5; Tit 3:10
11. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele.
12. Aș avea să vă spun multe* lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca** bucuria noastră să fie deplină.
*3Ioan 1:13. **Ioan 17:13; 1Ioan 1:4
13. Copiii surorii tale alese îți* trimit sănătate. Amin.
*1Pet. 5:13